• +359 888 939 947
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Създаване и развитие на социално предприятие „Шоколадова къща – Станимира"

posterПроект и главна цел: „Създаване и развитие на социално предприятие „Шоколадова къща – Станимира“ по договор BG05М9ОР001 - -2.010-0466 – С01 се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”

poster