• +359 888 939 947
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

eecПроцедурата се осъществява с финансовата подкрепа наoprcr
Европейския социален фонд


03.08.2018

Фирма Айс-Оупън ООД в качеството й на бенефициент по проект „Създаване и развитие на социално предприятие „Шоколадова къща – Станимира“, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001 - -2.010-0466 – С01, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПЕРСОНАЛ:
I. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
- лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; безработни младежи до 29 годишна възраст включително;
- безработни лица с трайни увреждания; с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност;
- безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си; - продължително безработни лица; без професионална квалификация
- безработни над 54-годишна възраст, както и други групи безработни лица
1. ПОМОЩНИК СЛАДКАР – 2 щатни бройки за 12 месеца
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- мотивация за работа и желание за работа в екип;
- желание и готовност за учене и развитие;
Необходими документи:
– мотивационно писмо;
– автобиография;
– копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
Описание на длъжността:
Изтеглете длъжностната характеристика (.DOCX)
– подготовка на суровините, материалите и работните инструменти за работа;
- приготвяне на съставките за изработване на ръчни шоколадови продукти
- декорация на шоколадови изделия
Минимално възнаграждение за длъжността: 510 лв.

2. ПАКЕТИРОВАЧ – 1 щатна бройка за 12 месеца
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- мотивация за работа и желание за работа в екип;
- желание и готовност за учене и развитие;

Необходими документи:
– мотивационно писмо;
– автобиография;
– копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
Описание на длъжността:
Изтеглете длъжностната характеристика (.DOCX)
– подреждане на опаковъчни материали
- опаковане и поставяне на етикети на заготовки и на готова продукция
- описване на готовата продукция
Минимално възнаграждение за длъжността: 510 лв.

3. КУРИЕР – 1 щатна бройка за 12 месеца
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- отговорен, честен, лоялен към работодателя, прецизен, организиран, изпълнителен, експедитивен
- мотивация за работа; добри комуникативни умения;
Необходими документи:
– мотивационно писмо;
– автобиография;
– копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
Описание на длъжността:
Изтеглете длъжностната характеристика (.DOCX)
– Извършва пренасяне и предаване на материали- стоки за работа в ателието, продукти, документи, пакети и др.; доставя поръчки на клиенти. Следи за спазване сроковете за получаване на пратките и за режима за правилно съхранение на пратките по време на пренасянето им.
Минимално възнаграждение за длъжността: 510 лв.

4. ДОМАКИН – 1 щатна бройка за 12 месеца
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
– средно образование;
– прецизност; дисциплина
– мотивация за работа.
– професионален опит ще се счита за предимство
Необходими документи:
– мотивационно писмо;
– автобиография;
– копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
- копие на диплома за завършено образование
Описание на длъжността:
Изтеглете длъжностната характеристика (.DOCX)
- Осъществява цялостната дейност по съхраняването и отпускането на стоки и материали по вид и количества и оформя съпровождащата документация. Води описанието на изходяща продукция.
Минимално възнаграждение за длъжността: 510 лв.

5. ХИГИЕНИСТ – 1 щатна бройка за 12 месеца
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
– прецизност; дисциплина
– мотивация за работа, желание за работа в екип и за развитие.
Необходими документи:
– мотивационно писмо;
– автобиография;
– копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
Описание на длъжността:
Изтеглете длъжностната характеристика (.DOCX)
- поддържа постоянна чистота в определените работни помещения и прилежащите им площи.
- извършва редовно и качествено почистване на работните и битови помещения (под, врати, прозорци, тавани, коридори, фоайета, бани, сервизни помещения, работни места), фасади и дворни места на ателието.
Минимално възнаграждение за длъжността: 510 лв.

II. НАСТАВНИК ЗА ПЕРИОД ОТ 6 МЕСЕЦА
1. Наставник за период от 6 месеца – 2 х 0.5 щатна бройка.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
– професионален опит; емпатия; търпение; комуникативност
Необходими документи:
– мотивационно писмо;
– автобиография;
– копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит; копие на диплома за завършено образование
Описание на длъжността:
Подпомага новоназначените лица за период до 6 месеца. Координира и наставлява работниците при изпълнението на поставените им задачи. Прилага изработена стратегия за интегриране на работното място.
Минимално възнаграждение за длъжността: 255 лв.

III. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.
Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса се подават на ел.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 30.8.2018
Обявата и примерни длъжностни характеристики са публикувани на интернет страницата на социалното предприятие “Шоколадова къща - Станимира” www.stanimirachocolatehouse.com
Връзка ще бъде осъществена само с кандидатите, отговарящи на изискванията.

------------------    www.eufunds.bg  ------------------

Проект „Създаване и развитие на социално предприятие „Шоколадова къща – Станимира“ по договор BG05М9ОР001 - -2.010-0466 – С01 се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрезОперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.